Vítam vás na stránke chovateľskej stanice Mar-Len Kandík. Touto stránkou chcem prezentovať svoju prácu s chovom pudlov a aspoň trochu sa podeliť o poznatky, ktoré som do súčasnej doby nadobudla. Chovu pudlov sa venujem od roku 1988. Počas tejto doby som zažila mnoho radostí z úspechov, občas i sklamanie z toho, že čosi nevyšlo podľa mojich predstáv. Internet nám ponúka o chove psov obrovské množstvo informácií odborných, skúsenostných i organizačných.  Verím, že vás táto stránka zaujme.

Viera Chovančáková
https://berberis.webnode.sk/mar-len-kandik/
 

 

Naša prvá pudlica EIWI.